Kira Sözleşmesi

Ana Sayfa

Kira Sözleşmesi

Taraflar ve Amaçlar

1. Bu sözleşme; bir tarafta “yat, gulet, katamaran, tekne ve diğer her türlü deniz taşıtını” kiralayan (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.) ile “yat, gulet, katamaran, tekne ve diğer her türlü deniz taşıtını” kiraya veren (bundan böyle “V-Go Yatçılık” olarak anılacaktır.) arasında başlangıç ve bitiş tarihleri önceden belirli bir süre için “yat, gulet, katamaran, tekne ve diğer her türlü deniz taşıtını” kiralanması amacı ile yapılmıştır. (yat, gulet, katamaran, tekne ve diğer her türlü deniz taşıtları bundan böyle “Tatil Teknesi” olarak anılacaktır.)

2. V-Go Yatçılık bünyesinde yer alan tatil teknelerinin herhangi birine web sitemiz üzerinden, telefon yolu ile veya WhatsApp üzerinden rezervasyon yaptıran müşteri ve beraberindekiler aşağıdaki şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

3. Aşağıdaki şartların herhangi birine aykırı davranış, V-Go Yatçılık, rezervasyonu tek taraflı olarak iptal etme, müşteriden tatil teknesinden ayrılmasını isteme, alınan ön ödeme, depozito, hasar bedeli ve/veya kira bedelini iade etmeme veya varsa ödenmemiş olan tutarların tamamını talep etme hakkını verir.

Rezervasyon, Ön Ödeme ve Kalan Ödemeler

4. Tatil teknenize, web sitemizde bulunan rezervasyon formu ile, telefon ile veya WhatsApp üzerinden ön rezervasyon yapılabilmektedir.

5. V-Go Yatçılık, müşteriden kiralamak istediği tatil teknesinin ilan numarasını, kişi sayılarınızı ve kiralayacağı tarihlerinizi talep ederek kapasite ve müsaitlik kontrollerini yaptıktan sonra müşterilere geribildirim vermektedir. Müşteri ve V-Go Yatçılık kiralama için iletişim kurduktan sonra, V-Go Yatçılık tatil teknesi sahibinden son bir kez fiyat ve müsaitlik teyidi alır. Teyitler alındıktan sonra ortalama %30 olan ön ödeme için tatil yatı sahiplerinin ilettikleri opsiyon süresi kadar opsiyonu ve ödemenin yapılacağı hesap numarasını veya online ödeme linkini V-Go Yatçılık, müşteriye WhatsApp üzerinden iletir. Müşteri, ön ödemenin yapılmasının ardından dekontu ve mail adresini WhatsApp üzerinden V-Go Yatçılık iletir. V-Go Yatçılık, müşterinin mail adresine ve WhatsApp hattına rezervasyon formu ile kiralama sözleşmesini göndererek, rezervasyonu kesinleştirir. Kalan ödeme + hasar depozito tutarları girişte nakit olarak tatil teknesi sahibine ödenecektir. Çıkış sonrası yapılacak hasar kontrollerinde bir hasar görülmemesi durumunda girişte alınan hasar depozitosu, tatil teknesi sahibi tarafından kesintisiz olarak müşteriye geri ödenecektir. (Hasar depozitosu ile ilgili detaylar 34,35 ve 36. Maddelerde verilmiştir.)

6. Müşteriye iletilen rezervasyon formunda, müşterinin talep ettiği tatil teknesinin ilan numarası, giriş - çıkış tarihleri, ödenecek tutarlarla varsa özel iletilen notlar yer alır. Müşteriden, bu bilgilerin kontrol edilmesi, hata varsa V-Go Yatçılık'a bildirerek düzeltilmesini talep etmesi istenir. Rezervasyon formunun müşteriye gönderilmesinden itibaren 1 saat içinde V-Go Yatçılık herhangi bir hata bilgisi müşteri tarafından iletilmemişse, rezervasyon formunda yazan bilgilerde herhangi bir hata olmadığı kabul edilmiş olur.

7. Müşteriye iletilen opsiyon süresi dolana kadar, ön ödemenin online olarak yapılmamsı veya EFT yapılıp dekontunun V-Go Yatçılık WhatsApp hattına gönderilmemesi durumunda V-Go Yatçılık müşteriye bilgi vermeden ön rezervasyonu iptal ederek, tatil teknesini başka rezervasyon alma hakkını kullanabilecektir.

8. Giriş tarihinden 1 hafta önce V-Go Yatçılık, tatil teknesi sahibinin iletişim bilgilerini WhatsApp üzerinden müşteri ile paylaşarak, müşterinin tatil teknesi sahibi ile teyitleşmesini ister. Tatil teknesi sahibinin numarasının müşteri ile paylaşılmasından takip eden 12 saat içinde rezervasyonla ilgili herhangi bir problem müşteri ve/veya tatil teknesi sahibi tarafından V-Go Yatçılık bildirilmemişse, rezervasyonda herhangi bir hata olmadığı kabul edilmiş olur. Tatil teknesi sahibinin iletişim numarası müşteri ile paylaşılana kadarki tüm sorular için müşteri V-Go Yatçılık ile iletişime geçebilecektir.

Giriş - Çıkış Saatleri

9. Rezervasyon başlangıç günü, tatil teknesine giriş saati, genellikle en erken saat 14:00, en geç saat 20:00’dır. Çıkış saati de en geç sabah 10:00’dır. (Tüm ilanlarımızda tatil teknesine en erken giriş ve en geç çıkış saatleri yer almaktadır. İlanlardaki bu saatler ilgili tatil teknesi için geçerlidir. Rezervasyon formunda iletilen bilgilere dikkat edilmesi gerekmektedir.)

10. İlanlarda belirtilen giriş - çıkış saatleri dışında yapılacak giriş ve/veya çıkışlar için müşterinin mutlaka tatil teknesi sahibi ile teyitleşmesi gerekmektedir.

11. Müşterinin, ilanda yazan ve/veya tatil teknesi sahibi ile teyitleştiği saatten sonra gelmesi durumunda tatil teknesine giriş yapamamasından kaynaklanan sorunlardan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz. Müşterinin tatil teknesini kendi bulması gerekmektedir.

12. Müşterinin, ilanda yazan ve/veya tatil teknesi sahibi ile teyitleştiği saatten önce tatil teknesini boşaltmamasından kaynaklanan problemlerden, zararlardan, mağduriyetten vb. tüm olumsuzluklardan müşteri sorumludur ve bu olumsuzluklardan dolayı V-Go Yatçılık'ın uğrayacağı her türlü maddi zararları müşteri karşılamakla yükümlüdür.

13. Müşterinin kendi isteği ile tatil teknesine, rezervasyon yapılan çıkış tarihinden daha erken terk etmesi durumunda müşteriye konaklama ücreti için herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır.

Tatil Teknesi Kapasiteleri

14. Tatil teknelerimize, ilanlarımızda belirtilen kapasitenin üzerinde ya da rezervasyon yapılırken belirtilen kişi sayısının üzerinde misafir, çocuklar ve bebekler de dahil, kesinlikle kabul edilmemektedir.

15. Rezervasyon kesinleştikten sonra müşteri tarafından kişi sayısında bir değişiklik yapılmak istenirse, V-Go Yatçılık WhatsApp hattı üzerinden yazılı olarak başvurmalı ve tatil teknesinin kapasite durumu kontrol edilip, tatil teknesi sahibi ile V-Go Yatçılık'ın uygun görmesi halinde bu değişiklik onaylanabilecektir. Kişi sayısında sonradan yapılan değişikliklerde tatil teknesi sahiplerinin ek ücret talep etmesi durumunda bu bilgi V-Go Yatçılık tarafından müşteri ile paylaşılacaktır.

16. Tatil teknesine giriş yapıldıktan sonra rezervasyon listesinde belirtilen misafirlerin dışında misafir tatil teknesine kesinlikle kabul edilmemektedir. Aksinin tespit edildiği durumlarda tatil teknesi sahibinin ve/veya V-Go Yatçılık, misafirlerin tatil teknesinden ayrılmasını isteme, rezervasyonu tamamen iptal etme veya kiralama döneminin sona ermesini beklemeden tatil teknesinin tamamen boşaltılmasını talep etme, ücretin tamamı alındıysa geri iade etmeme, alınmadıysa kalan ödemeyi talep etme hakkına sahiptir.

17. Tatil teknesinin kiralanması aşamasında müşterinin beyanı doğrultusunda işlem yapılmakta olup müşteri vermiş olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu hususta doğacak tüm sorumlulukları kabul eder.

18. Tatil teknesine giriş yapıldığında tüm misafirlerimizin kimlik fotokopileri ya da WhatsApp üzerinden fotoğrafları tatil teknesi sahibimiz tarafından talep edilerek Jandarma Kimlik Bildirim sistemine misafirlerin girişleri yapılır.

Alkol ve Sigara Kullanımı

19. Tatil teknelerimizin tamamının kapalı alanlarında sigara içilememektedir. Kapalı alanlarda sigara içildiği tespit edilirse tatil teknesi sahibinin depozitoda kesintiye gitme hakkı bulunmaktadır.

20. Tatil teknelerimizin tamamında alkol kullanımına izin vermemektedir. İzin vermeyenlerin bilgileri ilanlarımızın detaylarında yazmaktadır.

Hasar Depozitosu

21. Her tatil teknesi için, özelliğine göre, farklı miktarda bir hasar depozitosu müşteriden tahsil edilecektir. Depozito miktarları tatil teknesi ilanlarında ve müşteriye gönderilen rezervasyon formlarında yer almaktadır.

22. Hasar depozitosu müşteriden, tatil teknesine giriş günü nakit olarak tahsil edilecek ve müşteri tatil teknesinden ayrılmadan önce yapılacak kontrolde, sağlam olarak teslim edilen tatil teknesi ile tatil teknesinin demirbaşlarında bir hasar, eksik vb. yok ise nakit olarak kesintisiz iade edilecektir. Hasar, eksik vb. olması durumunda hasar tespiti yapılarak hasarı giderecek tutar depozitodan kesilerek depozito iadesi yapılacaktır. Alınan depozitonun karşılayamadığı hasarlar ve/veya eksikler olması durumunda eksik kalan tutar müşteriden talep edilecek, müşterinin ödememesi durumunda yasal yollara başvurulacaktır.

23. Müşterinin tatil teknesi sahibi ile teyitleştiği saatten daha önce tatil teknesinden ayrılması durumunda hasar kontrolü daha sonradan yapılarak depozito iadesi müşteriden alınacak ve bir hesap numarasına gönderilecektir. Gönderim masrafları hasar depozitosunun içinden ödenecektir.

İptal Şartları ve İade Koşulları

24. Müşteri tarafından yapılan iptallerde, alınan ön ödeme, hangi kanaldan yapılmış ve bedeli ne olursa olsun, müşteriye iade edilmeyecektir.

25. İptal ve iade şartları her ilan için farklı olarak tatil teknesi sahibi tarafından seçilmiş olup, iptal ve iade şartlarının tamamı için sitemizin "İptal ve İade Şartaları" sayfası ziyaret edilebilir.

26. Herhangi bir nedenle, tatil teknesi rezervasyonunun V-Go Yatçılık tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda müşteriye bildirilecektir. Eğer portföyümüzde aynı tarihlerde müsait, eşdeğer bir tatil teknesi varsa müşteriye sunulacaktır. Müşterinin onaylamaması ve “mücbir sebepler” maddesine girmeyen durumlarda, alınan para müşteriye kesintisiz iade edilecektir.

27. Rezervasyon iptal talepleri, yazılı olarak email veya WhatsApp hattımız üzerinden yapılabilir. Telefon yolu ile konuşarak yapılan rezervasyon iptallerinin geçerliliği yoktur. Rezervasyon iptalleri, V-Go Yatçılık WhatsApp hattına talebin yazılı olarak bildirildiği anda değerlendirmeye alınacaktır.

28. Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere tatil teknesinin iş bu sözleşmenin tarafların açık beyanıyla rezervasyon onayından itibaren geçerli olmak kaydıyla, tatil teknesinin kullanılmamasından V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen bedelin tümü tatil teknesinin kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip, V-Go Yatçılık bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır.

Sorumluluklarımız ve Garanti

29. V-Go Yatçılık, tatil teknesinin belirlenen tarih ve saatte, müşteriye teslim edilmesini takip etmekten sorumludur.

30. V-Go Yatçılık, müşteri ile tatil teknesi sahibi arasında aracı durumdadır. Bu sebeple tatil teknesinde oluşabilecek aksaklıkların giderilmesinden tatil teknesi sahibi sorumludur. Bu aksaklıkların giderilmesinden V-Go Yatçılık sorumlu değildir, aksaklıkların giderilmesi için müşteri ve/veya tatil teknesi sahibine yardımcı olur.

31. Bunun dışında ortaya çıkabilecek ve müşterilerin kendi sorumluluklarında olan hiçbir kaza, hastalık, yaralanma, boğulma, ölüm, hırsızlık vb. ile tatil teknesinde olabilecek yangın, hırsızlık vb. olaylardan ve kazalardan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz.

32. Müşterinin tatil teknesine ulaşmasında, geri dönüşlerinde, tatil sırasında üçüncü şahıslardan/firmalardan alacakları gezi, alışveriş, yiyecek, içecek, eğlence, ulaşım, seyahat, rehberlik hizmetleri vb. gibi herhangi bir servisten doğacak sorunlardan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz.

33. Müşteri, tatil teknesinden ayrıldıktan sonra, tatil teknesinde kaldığı süre içerisinde V-Go Yatçılık'a bildirmediği bir aksaklık ya da arıza nedeni ile alamadığı bir hizmet için herhangi bir hak ya da geri ödeme talep edemez.

34. V-Go Yatçılık web sayfasında yayımlanan tatil teknelerinin büyük çoğunluğu V-Go Yatçılık'a ait değildir. Her tatil teknesinin sahipleri farklı farklı kişilerdir, şahıslardır, kurumlardır, şirketlerdir.

35. V-Go Yatçılık, kişilerin, şahısların, kurumların, şirketlerin, tatil teknesini müşteriye kiralamak için aracıdır (komisyoncudur). Bu nedenle V-Go Yatçılık, sadece aracılık (komisyonculuk) hizmeti verir.

Müşterinin Sorumlulukları

36. Müşteriler, tatil teknesini, mobilyalarını, tatil teknesinde kendilerine çalışır ve sağlam durumda teslim edilen tüm elektrikli ve elektronik eşyalar ile diğer mobilyaları temiz kullanmakla yükümlüdür.

37. Müşteriler kendilerine temiz teslim edilen tüm mutfak eşyalarını aynı şekilde temiz bırakmakla yükümlüdür.

38. Müşterilerin konakladıkları süre içinde tatil teknesine verecekleri her türlü hasar ve kaybettikleri her türlü eşyanın bedeli eğer hasar depozitosu alınmışsa bu depozitodan düşülecek, hasar depozitosunu aşan hasar durumlarında ise müşteriden nakit olarak ödemesi talep edilecektir. Aksi durumda yasal yollara başvurulacaktır.

39. Ayrıca müşteri ve beraberindekiler toplumsal ve ahlaki kurallara uymaya, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamaya, yüksek sesle müzik dinlememeye, ülkemiz kanunlarınca yasaklanan ve suç teşkil eden davranışlarda bulunmamaya özen göstermelidirler. Bu gibi nedenlerle müşteri ve beraberindekiler hakkında V-Go Yatçılık ve/veya tatil teknesi sahibine bir şikayet ulaşması durumunda V-Go Yatçılık ve/veya tatil teknesi sahibi müşteriden rezervasyon süresi dolmadan tatil teknesini boşaltmasını isteme hakkına sahiptir.

Mücbir Sebepler

40. Mücbir sebepler kapsamına giren durumlarda V-Go Yatçılık hiçbir yasal sorumluluk altına girmeden bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

41. Bölgedeki ya da ülkedeki savaş, savaş tehdidi, ayaklanma, grevler, terörist faaliyetler, salgın hastalıklar, ulaşımda meydana gelebilecek teknik sorunlar, V-Go Yatçılık'ın engellemesi mümkün olmayan, devlet yetkililerinin bölgedeki yasaklamaları ve öngörülmesi mümkün olmayan ve kontrolümüz dışında gelişen tüm olaylar mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

Güvenlik ve Gizlilik Politikası

42. V-Go Yatçılık, işbu Gizlilik Politikası ve Kiralama Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirkete veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

43. V-Go Yatçılık, hiç bir zaman ziyaretçilerin, kayıtlı kullanıcıların ve ortakların kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara satmayacaktır. (Kişisel bilgiler, adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir.)

44. V-Go Yatçılık, kişisel bilgileri kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

45. V-Go Yatçılık, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

46. V-Go Yatçılık gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, https://www.v-go.com.tr web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, V-Go Yatçılık herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. https://www.v-go.com.tr sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. https://www.v-go.com.tr, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. http://www.v-go.com.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Diğer Önemli Bilgiler

47. Bazı tatil teknelerimizin yapımında kullanılan farklı malzemelerin (sedir ağacı, çam ağacı, bazı plastik ürünler vb.) müşteriyi sağlıksal ve/veya psikolojik yönden rahatsız etmesi durumlarından dolayı V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz.

48. Müşteri, karada geçen sürelerde üçüncü kişilerden taksi, transfer aracı veya kiralık araç temin edebilir. V-Go Yatçılık, üçüncü şahıslardan kiralanacak veya kiralanmış olan transfer veya taksi hizmetinden sorumlu değildir.

49. Tatil teknesini kiralamış olan müşteri, kiralamış olduğu tatil teknesinin ziyaret ettiği konumunlardan dolayı hoşnutsuz kalması durumundan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz. Tatil teknesinin rotası web sitemizde ilan sahibi tarfından belirtilmiştir. Çoğu ilan sahibi rota tercihini belirlik böle sınırları dahilinde müşteriye bırakır. Tam rotalar, tatil teknesi sahipleri tarafından müşterilerle paylaşılacaktır.

50. Denizde, gecelenecek koylarda / adalarda, cep telefonu sinyalinin hiç alınmaması, az alınması veya cep telefonundan internetin çekmemesi gibi durumlardan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz. GSM operatörünüzü arayıp, gideceğiniz bölgede GSM sinyali durumu hakkında detaylı bilgi almanız önerilir.

51. Kredi kartı, mail order, EFT, havale, FAST vb. yöntemler ile ödeme yapsanız dahi, mail adresinize “rezervasyon onay maili” gelmeden, kesinlikle, uçak bileti, otobüs bileti, vs. satın almayınız. “Rezervasyon onay maili” gelmediği taktirde rezervasyonu tamamlamış, tatil teknenizi kiralamış sayılmazsınız. Müşterinin aceleci davrandığı bu ve buna benzer durumlardan ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararlardan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz.

52. Tatil teknesinde oluşabilecek müşterinin sebep olduğu tüm kazalar ve olaylardan ve bunun sonucunda oluşacak ölüm ve kazalardan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz.

53. Tüm tatil teknelerimizin fotoğraf çekimleri V-Go Yatçılık tarafından yapılamamaktadır. V-Go Yatçılık iş planı yaparak tüm tatil teknelerinin fotoğraf çekimlerini kendi yaparak revize etmeyi hedeflemektedir. Fakat sürecin tamamlanması zaman alacağından kendi çekimini yapamadığı tatil teknelerinin fotoğraflarını tatil teknesi sahibinden talep ederek ilanları hazırlar. V-Go Yatçılık çekimleri dahil, bazı çekimler, daha fazla detayı gösterebilmek adına, geniş açılı profesyonel lenslerle yapılmaktadır. Bu sebeple bazı objeler fotoğraflarda gerçeğinden daha büyük, geniş gözükebilmektedir. Müşteri bu durumu kabul etmek durumundadır. Tatil teknesine giriş sonrasında tatil teknesinin web sitesindeki ilandaki gibi görünmediğini öne sürerek rezervasyon iptali talep edemez bu durumdan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz.

54. Olumlu veya olumsuz doğa olaylarından, koşullarından ve olumlu veya olumsuz hava durumundan, koşullarından oluşabilecek olumsuzluklardan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz.

55. Müşteriyi, zehirli balık, arı, akrep, böcek, yılan sokması, kedi, köpek ısırması vb. olaylardan dolayı V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz.

56. Tatil teknesinin kolakladığı koylarda denizden meydana gelebilecek her türlü hastalıktan V-Go Yatçılık sorumlu tutulamaz.

57. Cenaze, ölüm, savaş, sağlık problemi, kaza, kamu personeli veya özel şirket personelinin izin iptali vb. durumlarda da kiralama şartları aynen geçerli olup iptal durumu maalesef söz konusu değildir.

58. Müşteri, yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm koşulları kabul etmiş olup, bu ve benzeri durumları ileri sürerek kira sözleşmesini feshetmeye çalışması durumunda V-Go Yatçılık sözleşmeyi tek başına fesih etme hakkını ve sözleşme bedeli talep etme hakkını kullanabilir.

59. Tatil teknelerimizden herhangi birine rezervasyon yaptıran müşterilerimiz yukarıdaki maddelerin tamamını kabul etmiş sayılırlar. Bu maddelerin herhangi birine aykırı davranış durumunda V-Go Yatçılık rezervasyonları tek taraflı iptal etme, geri ödeme yapmama, kalan ödeme varsa talep etme hakkına sahiptir. Aksi durumda yasal yollara başvurulabilecektir.

Kiraya vermek istediğiniz yatınız mı var?

Hemen bizimle iletişime geçin, üyelik ve ilan oluşturma işlemlerinizi ekibimiz ile hızlıca tamamlayın.
Tekneni Ekle
V-Go Yatçılık